ISU Olt: Activități de prevenire la unitățile de învățământ

28/10/2014 12:29 pm0 comments

Cadrele Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt au desfășurat, de la începutul anului și până în prezent, o serie de activități pentru prevenirea situațiilor de urgență la unitățile de învățământ din județ, care au vizat creșterea nivelului de siguranță a copiilor și a cadrelor didactice.

pompieri olt2În cadrul acțiunilor de prevenire au fost verificate 153 de unități de învățământ ( 100 școli generale, 32 de licee, 18 grădinițe, două școli postliceale și o facultate ). În urma verificărilor au fost constatate 1223 nereguli de la legislația din domeniul situațiilor de urgență, iar dintre acestea 71 au fost soluționate pe timpul controalelor.
Principalele nereguli constatate se referă la :
Nu s-a asigurat identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu – 36 de unități ;
Nu este organizată apărarea împotriva incendiilor pe locul de muncă – 26 de unități;
Căile de evacuare a personalului în caz de incendiu nu sunt marcate cu indicatoare de securitate şi/sau prevăzute cu mijloace de iluminat, conform reglementările tehnice, astfel încât să se asigure vizibilitatea şi să fie uşor recunoscute – 61 de unități;
Nu sunt întocmite, documentele şi evidenţele specifice, activităţii de apărare împotriva incendiilor (Planurile de evacuare in caz de incendiu ) – 2 unități;
Nu se asigură întreţinerea şi verificarea instalaţiilor de semnalizare , alarmare şi alertare în caz de incendiu, a instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor de către persoane juridice atestate – 22 de unități;
Hidranţi interiori de incendiu nu au asigurată dotarea cu mijloacele de intervenţie necesare ori sunt neîntreţinuţi corespunzător – 14 unități .
Pentru aceste nereguli au fost aplicate un număr de 282 sancțiuni contravenționale ( 267 avertismente și 15 amenzi, în cuantum de 10.400 lei )
Un alt aspect urmărit de inspectorii de prevenire a fost cel legat de avizarea şi/sau autorizarea P.S.I. a unităţilor de învăţământ. S-a constatat că 39 de unităţi de învăţământ nu au solicitat, ori nu au obţinut avize/autorizaţii de securitate la incendiu.
Pe timpul controalelor s-au desfășurat și alte activități de prevenire a situațiilor de urgență: 116 exerciții de evacuare, 120 de instruiri pe principalele tipuri de riscuri ( incendiu, cutremur, inundații) și 40 de lecții deschise care au avut ca obiective cunoaștere de către elevi a comportamentului de urmat înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență. La aceste activități au participat peste 22.000 de elevi, cadre didactice și personal auxiliar. (S.M.)

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • StumbleUpon
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
Tags: inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „matei basarab” al judeţului olt

Leave a Reply


Current month ye@r day *