Ion Prioteasa participă la cea de-a 107-a sesiune plenară a Comitetului Regiunilor (CoR)

24/06/2014 2:08 pm0 comments

prioteasa 1prPreședintele Consiliului Județean (CJ) Dolj şi, totodată, liderul Delegației României la Comitetul Regiunilor (CoR), Ion Prioteasa, participă, în perioada 25 – 26 iunie, la cea de-a 107-a sesiune plenară a CoR, organizată la Bruxelles și dedicată în principal celebrării celor 20 de ani de existență instituțională.
Potrivit preşedintelui CJ Dolj, Ion Prioteasa, alături de tematica aniversară, pe ordinea de zi a şedinţei se regăsesc subiecte importante pentru agenda europeană, precum proiectul de buget al Uniunii Europene (UE) pentru 2015, în contextul identificării de măsuri pentru combaterea şomajului şi încurajarea mobilităţii forţei de muncă, dar şi pentru dezvoltarea durabilă a zonelor urbane.
„Luăm parte, miercuri și joi, la o sesiune plenară cu totul deosebită, atât din punct de vedere al temelor aflate pe ordinea de zi, cât și al încărcăturii emoționale a întrunirii, care va marca împlinirea a două decenii de la înființarea Comitetului Regiunilor.
Sărbătorim 20 de ani de când această adunare a reprezentanților locali şi regionali din toate statele Uniunii Europene, totalizând 353 de membri, își spune un însemnat cuvânt în privința guvernanței comunitare și își urmărește în mod consecvent misiunea de a contribui la asigurarea coeziunii pe tot cuprinsul spațiului UE și de a garanta respectarea principiilor de subsidiaritate și proporționalitate, prin funcția sa consultativă în elaborarea legislației europene.
Această aniversare prilejuiește nu doar un moment al retrospectivei, ci și o analiză atentă a rolului politic și instituțional pe care CoR și-l asumă pentru viitor. Rezultatul este un proiect de rezoluție care va fi supus aprobării joi și care conține o veritabilă foaie de parcurs, construită în jurul a trei obiective majore: restabilirea unei legături bazate pe încredere între cetățeni și instituțiile europene, promovarea unei responsabilități partajate a diferitelor niveluri de putere în UE și consolidarea reprezentării autorităților locale și regionale în procesul decizional.
Accentul este pus, în primul rând, pe o mai bună comunicare și o mai mare apropiere de cetățean și, în acest sens, Comitetul Regiunilor reprezintă în același timp o platformă de dialog pentru dezbaterea temelor de interes major, prin summiturile orașelor și regiunilor, dar și un liant valoros între eurodeputați și alegătorii lor.
Tot ca direcții de perspectivă, CoR își propune o evaluare mai sistematică a proceselor de descentralizare și regionalizare în statele membre, derulată împreună cu Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, dar și o intensificare a colaborării cu parlamentele naționale și cu cel european.
Una dintre temele care au format în permanenţă obiectul preocupărilor CoR, cea a pieței muncii și a combaterii șomajului, se regăsește și pe agenda acestei sesiuni plenare, Comitetul Regiunilor urmând să-și pronunțe avizul asupra unei propuneri de regulament al Consiliului și Parlamentului European care vizează reinstituirea rețelei de servicii europene pentru ocuparea forței de muncă, EURES, într-o formulă mai performantă.
Vorbim, în acest sens, despre reconfigurarea unui instrument eficient pentru corelarea cererii cu oferta în acest domeniu, pe plan european, un instrument cât se poate de necesar pentru atenuarea discrepanțelor care se manifestă între diferitele state membre.
Datele oficiale arată că, deşi rata şomajului se menţine la cote ridicate în Europa, există, în acelaşi timp, şi foarte multe posturi rămase neocupate. Numărul lor depăşea, spre exemplu, două milioane în primul trimestru al anului trecut. Încurajarea şi susţinerea mobilităţii forţei de muncă pot contribui, astfel, la o compensare a deficitului cu excedentul pe această piaţă, la realizarea unui echilibru de care beneficiază atât persoanele aflate în căutarea unui serviciu, cât şi angajatorii.
Una dintre recomandările CoR în această privinţă vizează promovarea unor măsuri menite să faciliteze traversarea frontierelor de către lucrătorii din UE, precum echivalarea competenţelor profesionale și eliminarea piedicilor fiscale.
De asemenea, Comitetul Regiunilor acordă o mare importanţă dezvoltării armonioase a oraşelor, pe care instituţiile de prim rang de la Bruxelles le consideră, pe bună dreptate, adevăratele motoare ale economiei europene. De altfel, un rol important în buna desfăşurare a Strategiei 2020 îl joacă oraşele şi regiunile metropolitane din spaţiul comunitar.
Un procent semnificativ – aproximativ 68 la sută – din populaţia UE este reprezentat de cetățenii care trăiesc în zonele urbane. Dar cel mai relevant indicator statistic ne arată că peste 200 de milioane de locuitori se află în oraşe care au sub 100.000 de oameni, unităţi administrative care gestionează însă servicii şi facilităţi care deservesc o regiune întreagă.
CoR solicită Comisiei Europene să stabilească o strategie pentru elaborarea unei «Cărţi albe pentru o agendă urbană comună şi integrată», document care să stimuleze capacitatea de creştere economică, ocuparea forţei de muncă şi integrarea socială a oraşelor. În viziunea noastră, textul unei astfel de rezoluţii nu va putea fi elaborat fără ca structurile asociative reprezentative ale autorităţilor locale din UE să fie consultate, pentru că, în definitiv, se află cel mai aproape de cetăţean şi de necesitățile lui.
Sigur că dezvoltarea unor astfel de zone urbane este dependentă, pe de-o parte, de viziunea instituţiilor europene, viziune tradusă în programe cu finanţare nerambursabilă, iar pe de altă parte, de strategia bugetară 2014-2020, pentru că aceasta din urmă are un impact direct asupra autorităţilor.
Comunităţile locale din spaţiul comunitar se confruntă în continuare cu mari neajunsuri cauzate de criza financiară, în ciuda anumitor semne de îmbunătăţire a indicatorilor economici, dar, aşa cum este formulat şi punctul de vedere al CoR, bugetul pentru anul 2015 poate oferi şansa unei redresări susţinute prin investiţii, ameliorând astfel impactul acestei perioade dificile asupra cetăţenilor din UE.
Ca atare, Comitetul Regiunilor, din proprie iniţiativă, propune un set de recomandări menite să îmbunătăţească procentul absorbţiei de fonduri europene, puternic afectat de facturile neplătite pentru perioada 2007 – 2013 către beneficiari ai fondurilor europene.
În acest sens, CoR apreciază ca necesară onorarea angajamentelor financiare restante, pentru a se evita acumularea întârzierilor în efectuarea plăților, astfel încât, începând cu 2016, să poată fi făcute deja plăţi pentru proiectele contractate în perioada 2014-2020.
În concluzie, această sesiune plenară cu totul specială a Comitetului Regiunilor aduce în prim plan o serie întreagă de aspecte notabile, piese esențiale ale mecanismului care va defini evoluția și dezvoltarea comunităților din UE în perioada următoare“, a declarat Ion Prioteasa, președintele Consiliului Județean Dolj și al Delegației naționale a României la Comitetul Regiunilor.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • StumbleUpon
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
Tags: delegației româniei la comitetul regiunilor (cor), ion prioteasa

Leave a Reply


Current month ye@r day *