Dolj: Locuri de muncă subvenţionate pentru tinerii absolvenţi

29/08/2014 3:08 pm0 comments

minimisLa Palatul Administrativ Dolj a avut loc, vineri, ședința de lucru referitoare la semnarea protocoalelor de colaborare privind Schema de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenţionate” instituită prin proiectul “Locuri de muncă pentru TINERI în Bucureşti şi regiunea Sud Vest”.

minimis1

La această întâlnire au participat alături de prefectul și subprefectul județului Dolj reprezentanţii Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială, Inspectoratului Școlar Județean, Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
După semnarea până în data de 2 septembrie a.c. a acestor protocoale între Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație și toate instituțiile antemenționate vor fi deblocate fondurile pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia în cuantum de 5 milioane de euro.
minimis3Prefectul județului Dolj, domnul Nicolae Sorin Răducan, a apreciat că această schemă reprezintă o oportunitate pentru tinerii absolvenți din anul 2014 și se poate transforma într-un model de succes în ceea ce privește cooperarea interinstituțională. De asemenea, a afirmat “ținând cont de situația actuală a pieței muncii din județul Dolj marcată de o rată ridicată a șomajului, această schemă este un exemplu de măsură activă care poate genera creșterea incluziunii sociale pentru o categorie vulnerabilă la riscul excluziunii cum sunt tinerii absolvenți fără experiență. Crearea prin acest proiect a circa 800 noi locuri de muncă pentru tineri în cadrul IMM-urilor va determina diminuarea ratei șomajului, constituind un sprijin real pentru IMM-uri care după cum se cunoaște reprezintă motorul creșterii și dezvoltării economice.” În plus, prefectul județului Dolj a solicitat OTIMMC prezentarea acestui proiect în cadrul Comisiei de dialog social și a Bursei locurilor de muncă ce urmează a fi organizată de către AJOFM în trimestrul III al anului curent.
Obiectivul prezentei scheme îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire.
Durata schemei este de 12 luni de la semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele aprobate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă. Prin absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar se înţeleg absolvenţii cu certificat de absolvire cu sau fără diplomă de bacalaureat/adeverinţă bacalaureat, precum şi absolvenţii cu certificat de absolvire ai şcolilor de arte şi meserii, şcoli profesionale. Prin absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ terţiar se înţeleg absolvenţii de studii superioare cu certificat de licență/master/doctorat cu sau fără diplomă de licenţă/master/doctorat. (S.M.)

 

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • StumbleUpon
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
Tags: locuri de munca, palatul administrativ dolj

Leave a Reply


Current month ye@r day *