AJOFM Dolj: Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor

23/09/2014 12:24 pm0 comments

targ joburi2Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat: o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal; o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare este în prezent de 500 lei.
Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele mentionate anterior pe o perioadă de 18 luni.
Angajatorii care beneficiază de subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea în muncă a absolventilor sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni.
Pentru a beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă în situaţia în care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile menţionate anterior angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o convenţie în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
Termenul de 12 luni este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute de lege.

 

 

 

 

 

 

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • StumbleUpon
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
Tags: absolvenţi, instituţii de învăţământ, ajofm dolj

Leave a Reply


Current month ye@r day *